Tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2021-2022 tại Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1 huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI 1 CÔNG KHAI DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾ HOẠCH TRỰC HÈ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI 1 NĂM HỌC 2020-2021

Lễ trao quyết định Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r