Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1 vinh dự đón Đoàn khảo sát chính thức kiểm tra đánh giá ngoài và chứng nhận kiểm định giáo dục đề nghị công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

THỎA SỨC SÁNG TẠO VỚI THANH THIẾU NIÊN,NHI ĐỒNG

CÔNG KHAI SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, LỚP 2, LỚP 3, LỚP 4 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI 1 NĂM HỌC 2023-2024

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI 1 – NHIỆM KỲ 2023-2028

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r