GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG DƯỚI CỜ – CHỦ ĐỀ : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG- QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC

Vào lúc 7 giờ ngày 116 tháng 12 năm 2019 , Chi Đội Trường Tiểu học Thạnh Lợi đã tổ chức sinh hoạt dưới cờ “Giáo dục kĩ năng sống”, với Chủ đề: “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC”. Cô Tổng phụ trách Đội kết hợp với BGH và GVCN lớp tổ chức thi biểu diễn thời trang với Chủ đề: “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC”. Thông qua buổi biểu diễn để giáo dục học sinh ý thức bảo vệ ” MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ RÁC”, trong trường học và trong gia đình xung quanh mình.

Cô Huỳnh Thị Lan Giáo viên Tổng phụ trách Đội đã thông qua kế hoạch của chương trình sinh hoạt dưới cờ Giáo dục kĩ năng sống với Chủ đề: "BẢO VỆ MOIO TRƯỜNG - QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC"

Cô Huỳnh Thị Lan Giáo viên Tổng phụ trách Đội đã thông qua kế hoạch của chương trình sinh hoạt dưới cờ Giáo dục kĩ năng sống với Chủ đề: “BẢO VỆ MOIO TRƯỜNG – QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC”

57972

Khi cô Huỳnh Thị Lan giáo viên Tổng phụ trách Đội thông qua kế hoạch về sinh hoạt dưới cờ Giáo dục kĩ năng sống với Chủ đề: ” BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG- QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC”, thì cuộc thi biểu diễn thời trang được bắt đầu.

Công tác chuẩn bị và các thi sinh đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào cuộc thi biểu diaãn thời trang

Công tác chuẩn bị và các thi sinh đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào cuộc thi biểu diaãn thời trang.

Các học sinh đi biểu diễn thời trang một cách tự tin

Các học sinh đi biểu diễn thời trang một cách tự tin.

Học sinh lớp 3/3 Nguyễn Ngọc Trâm Anh biểu diễn với trang phục làm từ Nilong và giấy rất là đẹp và tự tin.

Học sinh lớp 3/3 Nguyễn Ngọc Trâm Anh biểu diễn với trang phục làm từ Nilong và giấy rất là đẹp và tự tin.

57982

Những họ sinh lớp 2/3 biểu diễn một cách tự tin và hồn nhiên.

Những họ sinh lớp 2/3 biểu diễn một cách tự tin và hồn nhiên.

58003

Các em học sinh lớp 1/1 và 1/2 biểu diễn một cách hồn nhiên và tự tin trong trang ohục của mình

Các em học sinh lớp 1/1 và 1/2 biểu diễn một cách hồn nhiên và tự tin trong trang ohục của mình.

Học sinh lớp 5/2 biểu diễn với trang ohục làm từ Nilong trong rẩt đẹp.

Học sinh lớp 5/2 biểu diễn với trang ohục làm từ Nilong trong rẩt đẹp.

Các em trong trang phục đẹp được làm từ Nilong qua bàn tay khéo léo cảu các tthầy cô đã tạo nên một trang phục đẹp.

Các em trong trang phục đẹp được làm từ Nilong qua bàn tay khéo léo cảu các tthầy cô đã tạo nên một trang phục đẹp.

Các em vui vẻ khi biểu diễn trong trang phục của mình.

Các em vui vẻ khi biểu diễn trong trang phục của mình.

57999

58008

Tất cả các em học sinh trong trang phục biểu diễn của mình

Tất cả các em học sinh trong trang phục biểu diễn của mình.

Qua buổi biểu diễn thời trang với Chủ đề: ” BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG- QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC”, để giáo dục học sinh trong việc quả lý rác thải xung quanh chúng ta và cách sự dụng rác thải sao cho một cách họp lý. Thông điệp mà muốn gửi đến các em đó là ” CÙNG NHAU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *