Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1 tổng kết chuyên môn năm học 2021 – 2022

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7 năm 2022, Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1 tổ chức hội nghị tổng kết chuyên môn năm học 2021 – 2022;

1

Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường có trình độ 100% đạt chuẩn và trên chuẩn luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá; nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh; chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất; triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được nhà trường quan tâm và nhận được sự đồng thuận cao của cha mẹ học sinh.

Năm học 2021 – 2022, Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1 có 13 lớp với tổng số 298 học sinh thuộc 5 khối lớp (từ khối 1 – 5). Trong năm học vừa qua, mặc dù tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1 vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, hoàn thành các mục tiêu đề ra từ đầu năm học.

Trên cơ sở bám sát kế hoạch biên chế và các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 – 2022; nhà trường đã thực hiện kịp thời và đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn cấp Tiểu học. Cụ thể là: Tỉ lệ huy động học sinh 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100 % ; thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình, sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Nhận thức và đầu tư đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học có nhiều tiến bộ; các cuộc vận động và phong trào thi đua lớn trong ngành được thực hiện khá nghiêm túc, phát huy hiệu quả; đội ngũ giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nghề nghiệp; tăng số lớp học 2 buổi/ ngày so với năm học 2020 – 2021;

– Đội ngũ cán bộ giáo viên có tham gia tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành.

           – Nhà trường chỉ đạo thực hiện đúng đủ chương trình theo qui định, tổ chức triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai thực hiện tốt Thông tư 27, VBHN số 03. Chất lượng giáo dục được duy trì và giữ vững. Tổ chức kiểm tra đánh gia học sinh đúng theo quy định.

– Phong trào xã hội hóa luôn được giữ vững các tổ chức xã hội và PHHS có quan tâm đến việc sự nghiệp giáo dục.

– Giáo viên từng lúc có sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, có đầu tư nghiên cứu bài dạy, chuẩn bị đồ dùng dạy học khá phong phú; tiết dạy có chú ý xoáy sâu trọng tâm; thực hiện hồ sơ sổ sách đầy đủ.

– Sinh hoạt tổ khối có đi sâu vào chuyên môn, có bàn sâu về biện pháp giúp học sinh học yếu từng bước có tiến bộ.

Một số hình ảnh trong buổi hội nghị tổng kết chuyên môn:

2

3

4

5

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *