Triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 tại Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1

Vào lúc 8 giờ ngày 10-3, tại trường Tiểu học Thạnh Lợi 1 đã tổ chức hội nghị triển khai công tác lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho tất cả giáo viên trong trường và hướng dẫn cách lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho phù họp với tình hình địa phương để chuẩn bị năm học 2020-2021 thực hiện có hiệu quả.

Thầy Nguyễn Thành Tâm , hiệu trưởng nhà trường tirển khải các vân bản hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1

Thầy Nguyễn Thành Tâm , hiệu trưởng nhà trường tirển khải các văn bản hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1.

Nhà trường đã quán triệt tới các giáo viên Thông tư 01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ ngày 15-3 và Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới, Quyết định số 163/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp V/v ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông cho tất cả giáo viên nắm để có định hướng khi chọn SGK lớp 1 cho phù họp với trường của mình.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh , hiệu phó nhà trường

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh , hiệu phó nhà trường.

Thông tư 01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn SGK; tổ chức và hoạt động của hội đồng lựa chọn SGK; quy trình lựa chọn SGK và công bố danh mục SGK được lựa chọn; trách nhiệm của các bên liên quan. SGK được lựa chọn phải thuộc danh mục SGK đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 1 đầu SGK. Tiêu chí lựa chọn là: phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục.

Các giáo viên trong trường Tiểu học Thạnh Lợi 1 nghiên cứu các TT hướng dẫn và tiêu chí chọn SGK lớp 1

Các giáo viên trong trường Tiểu học Thạnh Lợi 1 nghiên cứu các TT hướng dẫn và tiêu chí chọn SGK lớp 1.

Quyết định số 163/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp V/v ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, cũng nêu rõ các tiêu chí khi lựa chọn sách giáo khoa sau cho phù họp với tình hình, đặc điểm của địa phương mình, từ đối giúp cho giáo viên có định hướng khi lựa chọn SGK lớp 1 phù họp với địa phương mình.

Giáo viên nghiên cứu các văn bản khi tiến hành chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Giáo viên nghiên cứu các văn bản khi tiến hành chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

IMG_20200310_092440

IMG_20200310_092453

Tại hội nghị, Nhà trường đã ghi nhận một số khó khăn và giải đáp thắc mắc xung quanh việc triển khai lựa chọn SGK lớp1 cho tất cả giáo viên nắm rõ để thực hiện đúng và chọn được bộ SGK lớp 1 phù họp với học sinh trường mình.

Tác giả: Trần Văn Cảnh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *