Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 – Nghỉ do dịch Corona

Tên file: phieu-bai-tap-tu-on-o-nha-mon-toan-lop-3-1.doc
Tải về

Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 – Nghỉ do dịch Corona

Đề 1:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 1. 2017+ 2195 b. 309 – 215              c. 305 x 2                   d. 537: 3
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

 1. 485 – 342: 2 b. 257 + 113×6                     c. 742 – 376 + 128
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 3: Bình cao 132cm. Bình cao hơn Huy 7cm. Hỏi tổng chiều cao của 2 bạn là bao nhiêu?

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 4: Một cửa hàng gạo có 6 bao gạo, mỗi bao nặng 75kg. Cửa hàng đã bán hết 219kg. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 5:  Viết tất cả các số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là 3.

                               
                               
                               
                               

Đề 2:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 1. 1624 + 3157 b. 517 – 333              c. 214 x3                    d. 533: 5
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 2: Tìm x:

 1. X x 8 = 240 x3 b. X: 7 = 300 – 198              c. X – 271 = 729: 9
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 3: Nhà Hoa bẻ được 351 bắp ngô; nhà Hoa bẻ được nhiều hơn nhà Huệ là 27 bắp ngô. Hỏi nhà Huệ bẻ được bao nhiêu bắp ngô ?

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 4: Trong làn có 15 quả cam, số quýt gấp 3 lần số cam. Hỏi số quýt nhiều hơn số cam bao nhiêu quả?

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Đề 3:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 1. 2124 + 4357 b. 751 – 437              c. 124 x4                    d. 565: 7
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

 1. 103 x 5 – 243 b. 291 + 117 x 7                   c. 210 –  927: 9
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 3: Cô Hồng có 358 quả trứng gà. Cô đã bán đi 1/6 số trứng đó. Hỏi cô còn bao nhiêu quả trứng gà?

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 4: Tủ sách thư viện của lớp 3A1 có 6 giá. Mỗi giá có 36 quyển. Các bạn đã mượn 28 quyển. Hỏi trên tủ sách còn bao nhiêu quyển?

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 5:

 1. Viết số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 17.
                               
                               
                               
                               
 1. Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 10.
                               
                               
                               
                               
 1. Tìm hiệu của 2 số trên.
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

Đề 4:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 1. 1226 + 2365 b. 521 – 430              c. 218 x3                    d. 605: 4
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 2: Điền dấu <; >; =

1kg….913g;              30dm….3000mm;                1/4 giờ….25 phút;               12hm…..10km

Bài 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 132m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi sân vận động.

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 128cm. Chiều rộng miếng bìa là 24 cm. Tính chiều dài miếng bìa đó.

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 5:

 1. Một số khi nhân với 6 rồi cộng với 157 thì được 769. Tìm số đó.
                               
                               
                               
                               
 1. Tìm một số khi chia cho 8 rồi cộng với 210 thì được 315.
                               
                               
                               
                               

 

Đề 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 1. 1251 + 3264 b. 824 – 531              c. 118 x6                    d. 856: 4
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

 1. 758 – 277 + 2215 ;             b. 871 – 106 x 3 ;                 c. 3291 + ( 633 – 180)
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

 1. 4km 32m=……m; b. 1m 42cm = …..cm; c. 4 giờ 12 phút = …. phút

Bài 4: Bình có một sợi dây thép dài 24cm uốn thành một hình vuông. Hỏi cạnh hình vuông dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Bài 5: Tuổi con hiện nay là 5 tuổi và bằng 1/7 tuổi mẹ. Hỏi 3 năm nữa mẹ bao nhiêu tuổi?

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *